Endüstriyel Uygulamalar İçin Yanma Modelleri (Combina) Projesi

FP7/ Marie Curie/SP3-People/IAPP COMBINA: 01 Mart 2009 –31 Mart 2012

Çağrı: PIAP-GA-2008-230714

Proje No: 230714

COMBINA: Endüstriyel uygulamalar için yanma modellerinin geliştirilmesi

İleri düzey önkarışımlı ve kısmen önkarışımlı yanma modellerinin yapısal olmayan CFD teknolojisine entegrasyonu ile kompleks endüstriyel uygulamalardaki validasyonu

PARS Makina’nın Rolü: Endüstriyel testlerden gerekli verileri elde etmek

afis_combina