DREAM PROJESİ

FP7/IP2 DREAM: 01 Şubat 2008 –31 Ocak 2011

Çağrı: FP7-AAT-2007-RTD-1

Proje No: 211861

DREAM: Radikal Motor Mimarisi Sistemleri Validasyonu

Motor özgül yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu gibi değerlerin düşürülmesinin yanında motorun, gürültü sınırları içerisinde kalması hedeflenmiştir. Alternatif yakıtlar denenerek çevreye zararlı emisyonların azaltılması ve gaz türbin yanma odası testleri gerçekleştirilmiştir.

PARS Makina’nın Rolü: Yanma Testleri Lideri

afis_dream