Gaz Türbinleri Kompresör ve Türbin Performans Haritaları Hesaplama Yöntemi/2004

ÖZET

Bu çalışmada gaz türbinlerinin döngüsel komponentlerinin performans haritalarının çıkarılması öngörülmüştür. Bu haritalarının elde edilmesi için oluşturulan modellerde kompresör ve türbin kademe özelliklerinin genelleştirildiği kademe eğrileri kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın ilk kısmında kompresör kademelerinin özellikleri elde edildikten sonra toplam performans haritasının “kademe istifleme yöntemi” kullanılarak öngörülmesi anlatılmaktadır. İkinci kısım ise aynı amaçlı yeni bir modelin türbine uygulanmasını anlatmaktadır. Bu model doğrultusunda, yazılan bir çözücü ile T56-A14 turbo prop motorunun verileri için alınan sonuçlar sunulmuştur.

For more information, you can send an e-mail to info@parsmakina.com.

0 comments

Write a Comment

Fields with * are required