ABTRACT The present paper proposes a new turbo-rotary compound engine (TRCE) and an associated novel thermodynamic cycle. In this engine, […]READ MORE
READ MORE -
ÖZET Bu çalışmada gaz türbinlerinin döngüsel komponentlerinin performans haritalarının çıkarılması öngörülmüştür. Bu haritalarının elde edilmesi için oluşturulan modellerde kompresör ve türbin kademe özelliklerinin genelleştirildiği […]READ MORE
READ MORE -