Uçak Motor ve Gaz Türbinlerinde Performans ve Verim Artışları/2004

ÖZET

Uçak motor ve gaz türbinlerinin güçlerini ve termik verimlerini bugünlerde bulunduğu seviyelerden daha yukarı çıkarmak mümkündür. Gaz türbin motor grubu ile döngüsel motor grubu tümleştirildiğinde yüksek güç ve verim elde edilmektedir. Ana nedeni ise, bu gibi tümleşik motorların daha uzun termodinamik genleşme ve güç istihsal süreçlerine sahip olmalarıdır. Akış kopması (stol) olmayan özelliklere sahip içten ve dıştan yanmalı döngüsel motorun basma ve genleşme üstünlükleri ile, yüksek debili, küçük boyutlu, hafif gaz türbinlerinin kinetik enerji üretim yetenekleri bir araya getirmek suretiyle daha verimli ve çok daha güçlü bir motor ortaya çıkarılmaktadır. Klasik gaz türbinlerinde var olan ve bazen içiçe geçmiş durumda çalışan ağır şaftlar ortadan kaldırılmakta, boyut ve ağırlıktan kazanım elde edilmektedir. Ayrıca gaz türbinlerinin çalışma aralığı da genişlemektedir. Bunlarında ötesinde, yeni yapısı itibarı ile tümleşik turbo döngüsel motorlarda, verim ve gücü bir kademe daha yükselten ‘yeniden ısıtma’ ve ‘kademe arası soğutma’ sistemleri çok daha elverişli olarak kullanılmaktadır.

For more information, you can send an e-mail to info@parsmakina.com.

0 comments

Write a Comment

Fields with * are required