Recycle Projesi

FP7 CleanSky: 01 Temmuz 2010 –30 Haziran 2013

Çağrı: JTI-CS-2009-2-GRC-03-002

Proje No: 267643

RECYCLE: theRmal Energy reCoverY eleCtricaL systEms (Çevreci sistemlerin geliştirilmesi, helikopter elektriksel sistemlerinin veriminin arttırılması)

Pervaneli hava araçları için uçuş sırasında kaybedilen enerjiyi geri kazanmak adına kapsamlı çalışmalar yapmak, yenilikçi ve sürekli çözümler üretmek ile enerji kayıplarını minimize ederek elektrik sisteminde yeniden kullanılabilir hale getirmek.

PARS Makina’nın Rolü: Proje Koordinatörü

afis_recycle

Günümüz rotorlu uçak teknolojileri yakıt ekonomosini iyileştirmeyi, emisyon değerlerini azaltmayı, uçuş güvenliği ve yolcu konforunu arttırmayı hedeflemektedir. Bu tip hedefler elektrik gücü ihtiyacını ve kullanımını arttırmaktadır.

Bu projenin amacı helikopter üzerinde oluşan ısı kayıplarından elektrik enerjisi üretmek sonuç olarak yakıt ekonomisini iyileştirmek ve emisyon değerlerini azaltmaktır.