ABSTRACT A new methodology is developed to Ž find the optimal aerodynamic performance of a turbine cascade.A boundary layer coupled Euler […]DEVAMINI OKU
DEVAMINI OKU -
ÖZET Kompresorün bir gaz türbin motorunun karakteristiği ve performansı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu çalışmanın amacı araştırma kompresörünü itki laboratuvarında çalıştırmak ve bir kademesinin karakteristiğini bulabilmek için gerekli olan ölçüm sistemlerini hazırlamaktır. Orjinal bir J-79 [DEVAMINI OKU
DEVAMINI OKU -
ABSTRACT The optimal aerodynamic performance of a turbine rotor cascade is found. An Euler algorithm and a genetic algorithm are coupled […]DEVAMINI OKU
DEVAMINI OKU -
ABSTRACT In this paper, a new multiploid genetic optimization method handling surrogate models of the CFD solutions is presented and […]DEVAMINI OKU
DEVAMINI OKU -