Turbo Bileşenlerinin Basitliği, Güvenirliği ve Modülerliği

Klasik pistonlu motorlar, karmaşık bir tasarımdan ve yüksek basınç ve sıcaklıklara maruz kalan çok sayıda parçalardan oluşmaktadır. Klasik pistonlu motorların tersine, yeni motorun hava alığı, kompresör, yanma odası, türbin ve egzos gibi turbo bileşenleri tamamen termodinamik çevrimin bölümleri şeklinde çalışmakta ve dolayısıyla asgari kayıp,yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve azami kinetik enerji dönüşümü için optimize edilmiştir.

Pars Kanatlı Döngüsel Motoru kavramsal olarak altı hareketli parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar iki kanat(biri kompresör ve diğeri türbin bölümünde yer almaktadır), iki rotor (Kompresör ve türbin rotorları direkt bağlıdır) ve iki zamanlayıcı valflerden oluşmaktadır.
Bu; imalat,montaj ve bakım maliyetlerini etkileyici bir şekilde azaltırken aynı zamanda çalışma güvenilirliğini de arttırmaktadır.

.

Eşsiz Yakıt Verimliliği 
Yüksek yakıt verimi aşağıda belirtilen yöntemlerle elde edilmiştir:

  • Eşsiz termodinamik çevrimin sağladığı büyük genişleme-sıkıştırma faz oranının yanında döngüsel motorun yenilikçi çevrimi, Otto çevrimin sabit hacim ısı ilavesi, Diesel çevrimin sabit basınç ısı ilavesi ile egzos basınç ve sıcaklığını düşüren Brayton çevriminin tam genişleme kapasitesinin avantajlarını da içermektedir.
  • Yeterli karışım ve ateşleme aralığıyla sağlanan fakir ve verimli yanma
  • Kompresör,brülör ve türbin bileşenlerinin çok verimli aerotermodinamik tasarımı

Güç ve Tork

Pars Kanatlı Döngüsel Motor her devirde iki güç fazı içerir, dolayısıyla klasik pistonlu motorların içerdiğinden dört kat daha fazladır. Dönüş hızından hemen hemen bağımsız olarak çok yüksek tork üretmektedir. Bu durum, tüm uçuş görevi için daha küçük, dolayısıyla daha hafif motorların doğruca kullanılmasında büyük avantajlar sağlamaktadır. Özetle, Pars Kanatlı Döngüsel Motor, motor ağırlığı birim başına çok daha fazla güç ve tork üretebilmektedir.

3Pars Motor Çevrimi